Lördag och avgång Hoppa på tåget som lokförare Karin Äventyret framtiden och jag tänker ha på spåret året om. Vill du hoppa på med oss så läs gärna Introduktionen först.  Deltagarlänken finns här till höger på sidan. Tack för din medverkan bästa medresenär - och nya hälsas glatt in.  Välkomna! 

I dag är ordet Tudelad, mitt tredje i februari.

Kluven! I två delar. Ett vedträ klyvs för att bli kluven. Klyvd. Kluven klyva. Kluven klöv. Klyvning kan  med kluven-het uppstå. 

Inte den blekaste aning om vad jag ska skriva. Skjuta från höften? Vilken höft? Vi har ju två. Höften är inte kluven, den hänger samman i skelettisk form. Men om tu är två så har vi ju två. Men delad är den inte. Den är bara två, en  på var sin sida. Viss ambivalens uppstår.

Som sagt  - upprepning - jag vet inte vad jag ska skriva; ändå valde jag rakt av tudelad. Jag var inte kluven då. Jag tänkte att det är ett enkelt ord. Ett spännande ord med många möjligheter. Som att välja på om ägget ska vara stekt -  vändstekt, eller ensidastekt med hel gula eller utspridd gula -  eller kokt? Löskokt eller hårdkokt? Rått kanske. Ambivalens igen.

Landet Ambivalensia rymmer mycket kluvet.

Något mer påtagligt, allvarligt och om  kanske ett livsavgörande beslut måste tas - då är den tudelade kluvenheten  svår. Säkert har vi all varit där. Så vi vet. 

Tanken då. Den allra första uppkomna. Blir straks kluven i två. Visste inte vad jag skulle skriva - skrev.

 Lördag  25 har jag vald Symbol.

I mars är det Karin och hennes ord som styr loket.

04 Kamouflage

11 Glas

18 Post

25 Rör

Ses hos er för läs- och kommenterarglädje. Finns inget tudelad i det. 😊

Trevlig helg🌹